• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายชลอ  นาคนคร                            ประธานกรรมการ

  พระครูสถิตกัลยาณคุณ                    ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  นายสันติ   ทองไสว                           ผู้แทนครู

  นายลิฟท์    วงษ์สังข์                          ผู้แทนองค์กรชุมชน

  นายศิริลาภ   ลาภส่งผล                    ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  นายเฉลียว   ไทยอุดมทรัพย์            ผู้แทนศิษย์เก่า

  นางวิลาวัลย์   บุตรพันธ์                     ผู้แทนผู้ปกครอง

  นายชุบ  หลีหลาย                              ผู้แทนองค์กรศาสนา

  นางคำฝอย   ไทยอุดมทรัพย์           ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายสุชาติ  ไทยอุดมทรัพย์              ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายปรีชา  แพทย์อดิพงศ์                 ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นางหรัณย์ภัทร  ฐปนกูลพูนสุข         ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายเสรี  วงษ์สุวรรณคูหา                  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายศิลป์ชัย  ศรีสนิท                         ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายสมบัติ   สองสี                              กรรมการและเลขานุการ

  นายประเสริฐ  ไทยอุดมทรัพย์          ที่ปรึกษา

  นายสุภาพ  ไทยอุดมทรัพย์               ที่ปรึกษา

  นายอำนวย  โรจน์บวรวิทยา               ที่ปรึกษา

  นายสำเภา  แป้นคุ้มญาติ                    ที่ปรึกษา

  นางสำลี  รักษาสุจริต                          ที่ปรึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:34 น.

โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-32510515 อีเมล์: ืnkschool7180@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุภาวดี เอียดสี โทรศัพท์: 0836912163 อีเมล์: supawadeeeadsee@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]