• คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กชายทินภัทร  ไทยอุดมทรัพย์            ประธานสภานักเรียน

  เด็กชายรัตนากร  จิ๋วใย                            รองประธานสภานักเรียน

  เด็กหญิงชลธิดา  รวยแสน                       เลขานุการ

  เด็กหญิงปรางชิด  แสงสุข                       ผู้ช่วยเลขานุการ

  เด็กหญิงขวัญจิตร  กาวี                           เหรัญญิก

  เด็กหญิงชุติมา  ขำอินทร์                        กรรมการฝ่ายวิชาการ

  เด็กชายฐานันดร  แสงสุข                       กรรมการฝ่ายบริการ

  เด็กหญิงณัฐธิดา  ไทรน้อย                     กรรมการฝ่ายอนามัย

  เด็กชายจรณินท์  ขำอินทร์                      กรรมการฝ่ายกีฬา

  เด็กหญิงพรชิตา  กลิ่นลำภู                       กรรมการฝ่ายกิจกรรม

  เด็กชายคีตภัทร  ลาภส่งผล                     สารวัตนักเรียน

  เด็กหญิงสุธีมา  เอี่ยมสำอางค์                  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  เด็กชายณัฐพล  คล้ายแกว                       ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์

  เด็กหญิงเสาวตรี  ไทยอุดมทรัพย์             กรรรมการ

  เด็กหญิงสุดารัตน์  เชื้อประดิษฐ์               กรรมการ

  เด็กชายนันทวัฒน์  สีทุรี                          กรรมการ

  เด็กหญิงอรวรรณ  ทับสีนวล                    กรรมการ

  เด็กหญิงตุ๊ก  สีทุรี                                    กรรมการ

  เด็กหญิงณัฐธิดา  กรรณเทพ                    กรรมการ

  เด็กหญิงฐานิสา  คงกระเรียน                   กรรมการ

  เด็กชายสุทธิการ  สุกิจปาณีนิจ               กรรมการ

  เด็กหญิงฐิติพร  สมประสงค์                      กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:34 น.

โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-32510515 อีเมล์: ืnkschool7180@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุภาวดี เอียดสี โทรศัพท์: 0836912163 อีเมล์: supawadeeeadsee@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]