• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

   “โรงเรียนบ้านหนองขามมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีนิสัยรักการอ่าน  สืบสานความเป็นไทย   

  ใส่ใจเทคโนโลยี  เน้นพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้”

   

  ปรัชญา

  “คุณธรรมนำใจ รู้จ้กใช้แหล่งเรียนรู้ ควบคู่ICT ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:34 น.

โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-32510515 อีเมล์: ืnkschool7180@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวสุภาวดี เอียดสี โทรศัพท์: 0836912163 อีเมล์: supawadeeeadsee@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]