โรงเรียนบ้านหนองจิก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบไปด้วย

  1.นายเอกสิทธิ์    ปรียาไกรสรณ์        ประธานคณะกรรมการ

  2.พระอธิการธงณรงค์                         กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  3.นายนำพล    ศรีพนมวัลย์                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  4.นายณรงค์    แสงเพลิง                    กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

  5.นายไพโรจน์    มีประมูล                  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  6.นายศักดิ์ธนา    นาดี                        กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  7.นายนำชัย    ศรีพนมวัลย์                 กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น

  8.นายบุญเกิด    หินชีระนันท์             กรรมการผู้แทนครู

  9.นายวีระพล   มหาวีระรัตน์    ผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ และเลขานุกา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:34 น.

โรงเรียนบ้านหนองจิก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 โทรศัพท์: 0848840819 อีเมล์: siripong1614@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พชกร เด่นจารุกูล โทรศัพท์: 092-8269941 อีเมล์: puengnoi1371@outlook.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]