โรงเรียนวัดกระดังงา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นางวันดี  ทองทับ  ประธาน

  นายชลิต  ทองจันทร์  กรรมการ

  นายแจตุรงค์  สมมุ่ง  กรรมการ

  นายสมเกียรติ  ทองจันทร์  กรรมการ

  นางวิลาวัลย์  ใจสบาย  กรรมการ

  นายอุรพงศ์  ทองใหญ่  กรรมการ

  พระมหาอภิรมณ์  ชุติปัญโญ  กรรมการ

  นายนนทวรรชณ์  มีมาตย์  กรรมการ

  นายชัยพงศ์  รักษาวงศ์  เลขานุการ/กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-25 13:42:16 น.

โรงเรียนวัดกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: sch528042@pnst4.net
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกมลชนก ขันแข็ง โทรศัพท์: 0884501354 อีเมล์: ืnado_mas@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]