โรงเรียนวัดกระดังงา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • เด็กหญิงณัฏฐนิชา   เทวฤทธิ์        ประธาน

  เด็กชายโชติชนิต   เขียวกุ้ง         รองประธาน

  เด็กหญิงอัมพร       รักปลื้ม         กรรมการ

  เด็กหญิงอุมาพร   คงปลอด         กรรมการ

  เด็กหญิงนราวดี  วรรณภพ           กรรมการ

  เด็กชายศรชัย  ชาวพม่า              กรรมการ

  เด็กหญิงกนิษา  คล้ายวิเศษ        กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-25 13:42:16 น.

โรงเรียนวัดกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: sch528042@pnst4.net
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกมลชนก ขันแข็ง โทรศัพท์: 0884501354 อีเมล์: ืnado_mas@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]