โรงเรียนวัดกระดังงา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  การจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาให้มีคุณภาพ

  2.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาประถมวัยและหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3.  จัดการปฎิรูปการเรียนรู้

  4.  พัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ

  5.  ส่งเสริมการพัฒนาครู

  6.  จัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

  7.  ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

  8.  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-25 13:42:16 น.

โรงเรียนวัดกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: sch528042@pnst4.net
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกมลชนก ขันแข็ง โทรศัพท์: 0884501354 อีเมล์: ืnado_mas@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]