โรงเรียนวัดกระดังงา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญาของโรงเรียน

  เหลืองดำนำวิชาการ

  วิสัยทัศน์

  ภายในปีการศึกษา  2562  โรงเรียนวัดกระดังมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ชุมชนมีส่วนร่วม   ในการจัดการศึกษาและมุ่งส่งเสริมอนุรักษ์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม  ก้าวทันเทคโนโลยี   ผู้เรียนมีคุณธรรมมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์   ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในการปกครองในระบบประชาธิปไตย

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-25 13:42:16 น.

โรงเรียนวัดกระดังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: sch528042@pnst4.net
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกมลชนก ขันแข็ง โทรศัพท์: 0884501354 อีเมล์: ืnado_mas@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]