โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • นายอรรถสิทธิ์  คงเพชร  ประธาน

  นายโสภณ  ผิวงาม  กรรมการ

  นายสมชาย  สิทธกุล  กรรมการ

  นายบุญมี  บุญแก้ว  กรรมการ

  นายวิมล  บุญภา  กรรมการ

  นายดำ  บุญตรี  กรรมการ

  นายประสิทธิ  ไทยเจริญ  กรรมการ

  นางจันทร์เพ็ญ  ชุมสุวรรณ  กรรมการ

  นายโกวิทย์  บุญสุข  กรรมการเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:27:10 น.

โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075845238 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อุบลพรรณ ผิวงาม โทรศัพท์: 0936390634 อีเมล์: intarat2532@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]