โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. ด.ช.ชนสิษฎ์ มะโน ประะาน

  2. ด.ญ. สุปรีดา ยุบลวัฒน์ รองประธาน

  3.ด.ญ, จันทร์ธิดา ชมภูพาส กรรมการ

  4. อาทิตยา แอบมณี แอบมณี กรรมการ

  5.ด.ญ. กัญฐชลดา พรหมแก้ว กรรมการ

  5. ด.ช.ธีรเดช ผิวสลับ กรรมการ

  6. ด.ช. สันติราษฎ์ แซ่เก้า กรรมการ

  7. ด.ชภารดา พูนพันธุลาภ กรรมการ

  8. ด.ช.อภิชาติ รุณใจ

  9. ด.ช.นลธวัตน์ กิจวิจิตร กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 01:27:10 น.

โรงเรียนบ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075845238 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อุบลพรรณ ผิวงาม โทรศัพท์: 0936390634 อีเมล์: intarat2532@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]