• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (Vision)

            โรงเรียนบ้านชะอวดเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) นักเรียนมีคุณภาพและคุณธรรม น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาสู่ความยั่งยืน

   

  ปรัชญาของโรงเรียน

            การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-02 10:58:49 น.

โรงเรียนบ้านชะอวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075381334 อีเมล์: banchauat@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วงศ์ธวัช สงเทพ โทรศัพท์: 075381334 อีเมล์: wongtawat.bank@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]