โรงเรียนวัดท่าเสม็ด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงอมราวดี  บุญยศิลป์

  2. เด็กชายภูบดินทร์  นาคปลัด

  3. เด็กชายยศกร  ทองร่วง

  4. เด็กหญิงสุชาวดี  แท่นเงิน

  5. เด็กหญิงฟ้าดาว  ทะโพนชัย

  6. เด็กหญิงอนันตสิน  ขัวญมิ่ง

  7. เด็กหญิงศุภนุช  รุยันต์

  8. เด็กชายยศวริศ  หนูรัก

  9. เด็กชายเอกเลิศ  แซ่เฮง

  10. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชุมแก้ว

  11. เด็กหญิงกัญญาภัค  พูนดำ

  12. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ชำนาญนา

  13. เด็กหญิงนันทรัตน์  ระถะการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนวัดท่าเสม็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 0937686836 อีเมล์: watthasamet@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนุวัฒนา เอียดขลิก โทรศัพท์: 0878960222 อีเมล์: ianuwatt@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]