โรงเรียนบ้านตูล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ประธาน     เด็กชายยุทธศักดิ์ เกิดทอง

  รองประธาน     ด.ญ.ณัฏฐธิดา แซ่หลี

  เลขานุการ    ด.ญ.ประไพพร แสงจันดา

  เหรัญญิก     ด.ญ.ดาณิมา ทองเสน

  สวัสดิการ     ด.ญ.อชิรดา จุลภักดิ์

  กีฬา     ด.ช.เกียรติศักดิ์ คงแป้น

  ประชาสัมพันธ์    ด.ญ.ณัฏฐธิดา แซ่หลี 

  ปฏิคม    ด.ญ.อารยา สมัยสงค์

  โฆษก    ด.ช.ยุทธศักดิ์ เกิดทอง

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนบ้านตูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: น.ส. สุภาวดี โชโต โทรศัพท์: 0831709298 อีเมล์: supawadee.choto22@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]