โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  ภายในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นรู้หน้าที่ มีคุณธรรม นำวิชา พลานามัยดี บุคลากรมีคุณภาพ การบริหารจัดการมีประสิทธิผล ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

   

  คำขวัญ

  รู้หน้าที่  มีวิชา  พลานามัยดี  มีคุณธรรม

   

  แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน

  การเป็นคนดี  รุ้หน้าที่ มีคุณธรรม  มีสุขภาพดี รู้จักใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ รักษาสิ่งแวดล้อม และอยู่อย่างพอเพียงทำให้ชีวิตมีความสุข

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-03-23 14:39:46 น.

โรงเรียนชุมชนวัดเขาลำปะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 0819561720 อีเมล์: chumchonwatkhaolampa@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: KANCHANA NUALKAEO โทรศัพท์: 0832521367 อีเมล์: Kanth@windowslive.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]