โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

              โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๑๒   โดยสุเหร่าเป็นที่เรียน

  ชั่วคราวโดยมี นายพิน  บุญแก้ว  เป็นครูใหญ่คนแรก  นักเรียนส่วนใหญ่ย้ายมาจากโรงเรียนวัดไม้เสียบ และเป็นบุตรหลานของไทยมุสลิม  ที่ย้ายมาจากบ้านนาเคียน  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช   ในวันเปิดทำการมีนักเรียน  ๓๐  คน ต่อมาทางราชการได้ส่งครูของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต  ๘  มาช่วยสอน      อีก ๓ คนในระยะที่ใช้สุเหร่าเป็นที่เรียนนั้น  คณะครู  ผู้ปกครอง  ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนในที่ดินซึ่ง  นายสมบุญ  ชลธาร  มอบให้จำนวน  ๔ ไร่  และจัดซื้อเพิ่มเติมอีก ๒ ไร่ รวมเนื้อที่ ๖ ไร่ ในการจัดสร้างอาคารเรียนและหาเงินจัดซื้อที่ดินนั้นได้รับการช่วยเหลือโดยชาวไทยมุสลิม ชาวไทยพุทธ บ้านทุ่งใหญ่ บ้านเกาะร้าว  ตลอดทั้งผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปต่อมาเมื่อวันที่  ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๑๓  ได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่อาคารหลังใหม่ โดยการร่วมกันบริจาคทั้งวัสดุ แรงงานและเงินมูลค่าทั้งสิ้น   จำนวน ๓๓,๐๐๐  บาท หลังจาก นั้นทางราชการได้จัดสรรงบประมาณมาให้  ๑๔,๘๒๐  บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมและได้บรรจุข้าราชการครูมาทำสอนเพิ่มเติมขั้นตามลำดับ

    ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

  มีนักเรียน  ๑๒๑  คน  ข้าราชการครู  ๙  คน  ครูจ้างสอน  ๑  คน  ครูพี่เลี่ยงเด็กพิการ ๑ คน วิทยากรอิสลาม ๑ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน ลูกจ้างประจำตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๑ คน  โดยมี นางสาวพิมพ์ผกา จาระวรรณ  เป็นผู้บริหารสถานศึกษาในตำแหน่งผู้อำนวยการ  ตั้งแต่วันที่  ๑   เดือน มี่นาคม   ๒๕๖๒  เป็นต้นมา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-15 16:17:50 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 0944142471 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จารุนันท์ เอียดคง โทรศัพท์: 0899782444 อีเมล์: ja19031976@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]