โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ประธานนักเรียน           ๑.เด็กหญิงศิรดา  จันทนา  นักเรียนชั้นป.๖

  รองประธานนักเรียน        ๑.เด็กหญิงมารตี  ไชยรักษ์  นักเรียนชั้นป.๕

  รองประธานนักเรียน        ๒.เด็กชายอัษฎายุธ  หอยแก้ว นักเรียนชั้นป.๕

  รองประธานรักเรียน        ๓.เด็กหญิงกฤติยารัตน์  โพธิ์ดก  นักเรียนชั้น ป.๕

  กรรมการฝ่ายวิชาการ      ๑.เด็กหญิงกนกพร  มะหมีน นักเรียนชั้นป.๖

                            ๒.เด็กหญิงอมิตา  อักษรนิตย์  นักเรียนชั้นป.๕

                            ๓.เด็กหญิงมัชฌิมา  เขตนคร  นักเรียนชั้นป.๕

                            ๔.เด็กหญิงซันนี่   วีลาทอง    นักเรียนชั้นป.๓

                            ๕.เด็กหญิงนริศา   หมิดหวัง  นักเรียนชั้นป.๔

                            ๖.เด็กหญิงธิติมา  ทองสวาท  นักเรียนชั้นป.๖

  กรรมการฝ่ายพัฒนา       ๑.เด็กหญิงจันทกานต์   สาระยาน     นักเรียนชั้นป.๖

                            ๒.เด็กหญิงอันดา   ใจดี    นักเรียนชั้นป.๖

                            ๓.เด็กหญิงอาตินา   ไชยเพศ   นักเรียนชั้นป.๖

                            ๔.เด็กชายภูรินทร์   ธานมาศ   นักเรียนชั้นป.๕

                            ๕.เด็กชายภูรินทร์   รักดี   นักเรียนชั้นป.๓

                            ๖.เด็กชายรุสลี   ราชพฤษ์  นักเรียนชั้นป.๖

  กรรมการฝ่ายปกครอง     ๑.เด็กชายอภินันท์   จันทร์จิ   นักเรียนชั้นป.๖

                            ๒.เด็กชายวิศวะ   ธานมาศ   นักเรียนชั้นป.๖

                            ๓.เด็กชายไรฮาน   วีลาทอง    นักเรียนชั้นป.๖

                            ๔.เด็กหญิงบุสริน   แขกพงศ์   นักเรียนชั้นป.๖

                            ๕.เด็กหญิงนูรฮายาตี   ประศรี  นักเรียนชั้นป.๖

                            ๖.เด็กหญิงอัลญา    ไทยเสรีกุล  นักเรียนชั้นป.๓

  กรรมการฝ่ายกิจกรรม      ๑.เด็กหญิงทัตพิชชา   หมัดอะดั้ม  นักเรียนชั้นป.๕

                             ๒.เด็กชายวรวิทย์   มะสัน  นักเรียนชั้นป.๓

                             ๓.เด็กหญิงสิมิลัน   กาสิกา  นักเรียนชั้นป.๕

                             ๔.เด็กหญิงกัญญามญชุ์   วัฒนารถ  นักเรียนชั้นป.๕

                             ๕.เด็กหญิงนัสรีน   ทองฤกษ์   นักเรียนชั้นป.๖

                             ๖.เด็กหญิงโชติมา   เจ๊ะโกบ   นักเรียนชั้นป.๔


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-15 16:17:50 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 0944142471 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จารุนันท์ เอียดคง โทรศัพท์: 0899782444 อีเมล์: ja19031976@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]