โรงเรียนบ้านสะพานหัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายประจวบ  ไหมนุ้ย    ประธาน

  2.  ดต.การุณ  พุทธคุ้ม      กรรมการ

  3.  นายเหียบ  คงพันธ์        กรรมการ

  4.  นายร่าน  นวลหวาน      กรรมการ

  5.  นายณัฐพงษ์  พรหมจรรย์   กรรมการ

  6.  นายสมยศ  นาคัน          กรรมการ

  7.  นายพชร   สงประเสริฐ    กรรมการ

  8.  นายอำนวย   แก้วนุ่น      กรรมการ

  9.  นางพัทธนันท์   นิลพัฒน์   กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 09:11:50 น.

โรงเรียนบ้านสะพานหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0630801505 อีเมล์: sapanhanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางหัสนีย์ บำรุงชาติ โทรศัพท์: 0858997395 อีเมล์: ีummenao@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]