โรงเรียนบ้านสะพานหัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญาโรงเรียน

  เรียนดี  มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม  น้อมนำวิถีชีวิตพอเพียง

           

  วิสัยทัศน์     

                โรงเรียนน่าอยู่  สู่เกณฑ์มาตรฐาน  พัฒนาคุณธรรมนำวิชาการ

                ประสานชุมชน  ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 09:11:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวนิตยา มีเดช

 • นางหัสนีย์ บำรุงชาติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,518
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสะพานหัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: sapanhanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางหัสนีย์ บำรุงชาติ โทรศัพท์: 0858997395 อีเมล์: ีummenao@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]