โรงเรียนวัดนากุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย

    ๑.  ร.ต.ภาณุพันธ์  สุวรรณวงค์             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                             ประธานกรรมการ

    ๒.  นางสาววันเพ็ญ  แซ่ลิ่ม                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                              กรรมการ

    ๓.  นางสุนีย์  จินดาวงค์                      ผู้แทนผู้ปกครอง                                         กรรมการ

    ๔.  นางรัตนาภรณ์  กิ่งก้าน                  ผู้แทนครู                                                   กรรมการ

    ๕.  นายศักดิ์ชัย   ฉิมพลี                      ผู้แทนองค์กรชุมชน                                   กรรมการ

    ๖.  นางเพ็ญนิภา  หวายนำ                  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                กรรมการ

    ๗.  นางปราณี  บุรินสุวรรณ                  ผู้แทนศิษย์เก่า                                           กรรมการ

    ๘.  นางจรัสศรี  สุขวัลลิ                       ผู้แทนองค์กรศาสนา                                  กรรมการ

    ๙.  นางปาณิสรา  ศิริวัฒน์                    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนากุน                     กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-19 09:32:22 น.

โรงเรียนวัดนากุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0915769445 อีเมล์: watnakun56@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่ ร.ต. นคร สายบุญยัง โทรศัพท์: 0887523915 อีเมล์: watnakun56@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]