โรงเรียนวัดนากุน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

         "โรงเรียนร่วมมือกับชุมชนจัดการศึกษา  ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี  นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  นำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี  คนเก่ง  และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข"

   

  ปรัชญา

    สะอาด  ประหยัด   เรียนดี   มีวินัย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:39:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายมานะจิตต์ รัตนมณี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวอาภรณ์ พันธุพล

 • นางรัตนาภรณ์ กิ่งก้านสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,882
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดนากุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-375399 อีเมล์: watnakun56@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีรยุทธ เคหะพันธ์ุสกุล โทรศัพท์: 0819799741 อีเมล์: watnakun56@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]