โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

   

  1.  เด็กหญิงฐิตาพร  บุญห้าว                             ประธาน

  2.  เด็กชายธนภัทร  เกียรติสุขะ                          รองประธานคนที่ 1

  3.  เด็กหญิงกฤษณา  มาตรสกุล                         รองประธานคนที่ 2

  4.  เด็กหญิงภันทิลา  จันทนิล                             หัวหน้าฝ่ายความสะอาด

  5.  เด็กหญิงชนัญญา  ยกย่อง                             หัวหน้าฝ่ายพยาบาล

  6.  เด็กชายวงศกร  ย้อยนวล                               หัวหน้าฝ่ายกีฬา

  7.  เด็กหญิงมาริษา  ชัยฤกษ์                              หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด

  8.  เด็กชายกฤตนัย  ปัญญาใส                            หัวหน้าฝ่ายบริการ

  9.  เด็กหญิงฟ้าสอง  คมสันต์                               หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

  10.  เด็กหญิงกฤษณา  มาตรสกุล                        หัวหน้าฝ่ายสหกรณ์

  11.  เด็กหญิงนรินธร  ชมดอกไม้                          หัวหน้าฝ่ายวิชการ

  12.  เด็กชายธนภัทร  เกียรติสุขะ                          หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

  13.  เด็กหญิงศรันยา  บาซา                                หัวหน้าฝ่ายข่าวสาร

  14.  เด็กหญิงฐิตาพร  บุญห้าว                            หัวหน้าฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม

  15.  เด็กหญิงศรันยา  บาซา                                เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 10:49:10 น.

โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0812736266 อีเมล์: wan.mas@hotmail.com , wannamat@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายปวีร มีทรัพย์ โทรศัพท์: 0813701619 อีเมล์: Omemimi@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]