โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •  วิสัยทัศน์ (Vision)

                 ภายในปี 2563 โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลควบคู่กับความเป็นไทย บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    ปรัชญา

    “เป็นคนเก่ง  เคร่งจรรยา  อนามัยถ้วนหน้า  พัฒนาชุมชน”


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 10:49:10 น.

โรงเรียนชุมชนวัดสระแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0812736266 อีเมล์: wan.mas@hotmail.com , wannamat@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายปวีร มีทรัพย์ โทรศัพท์: 0813701619 อีเมล์: Omemimi@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]