โรงเรียนวัดน้ำตก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาโรลเรียนวัดน้ำตก

  ๑.นายสายัญ  พิมเสน                  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

  ๒.นายสมหมาย  พันชนะ             กรรมการ

  ๓.นายสุนันท์  วัชรกาฬ               กรรมการ

  ๔.นายสุจินต์  สมคิด                   กรรมการ

  ๕.นางจุรีรัตน์  ยุติธรรม               กรรมการ

  ๖.พระอธิการสำรวม ปฺสุโต         กรรมการ

  ๗.นายสาคร ทองประพันธ์          กรรมการ

  ๘.นางมณี  ชูจันทร์                    กรรมการ

  ๙.นางมลิวัลย์  พาศรี                  กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-08 20:27:35 น.

โรงเรียนวัดน้ำตก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 088-4514922 อีเมล์: maliwanpasri@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มลิวัลย์ พาศรี โทรศัพท์: 0884514922 อีเมล์: maliwanpasri@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]