โรงเรียนท่าศาลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนท่าศาลา เปิดเรียนครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2499 ใช้ชื่อว่า โรงเรียนท่าศาลามัธยมสามัญศึกษา ใช้ศาลาธรรมของวัดท่าสูงเป็นสถานศึกษาชั่่วคราว มีนายธูป ทรัพย์เจริญ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ มีครูมาช่วยราชการ 3 คน นักเรียน 35 คน ต่อมาได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงานและได้ย้ายเข้ามาเรียน ณ อาคารใหม่ในสถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.25499 หลังจากนั้นเมื่อปี พ.ศ.2506 ได้เปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลายขยายเป็นภาคบังคับและได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนท่าศาลา (ประถมศึกษาตอนปลาย)" มีนายสุชน ลิ้มโอภาส เป็นครูใหญ่ และครั้งสุดท้ายได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนอีกครั้ง เมื่อพ.ศ.2521 โดยใช้ชื่อว่า "โรงเรียนท่าศาลา" และได้ใช้ชื่อนี้มาถึงปัจจุบัน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:15:10 น.

โรงเรียนท่าศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075521117 อีเมล์: thasalaoff@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชนิสร คงแก้ว โทรศัพท์: 0980865477 อีเมล์: Nongnotshoptv@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]