โรงเรียนท่าศาลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายสุรินทร์  สุวรรณรัตน์

  2.นายอรรจน์  สุวรรณนุรักษ์

  3.นายแพทย์รังสิต  ทองสมัคร์

  4.นายสิทธิชัย  จุลจงกล

  5.นายไมตรี  เชาวลิต

  6.นายสุมิตร  บุญญวงศ์วิวัฒน์

  7.พระครูวรดิษถานุรักษ์

  8.นางเพ็ญศรี   บุญญวงศ์

  9.นายยุทธนา  พิมเสน

  10.นายอภิชาต  ร่วมสุข

  11.นายพงศ์เทพ  ฟุ้งตระกูล

  12.นายอุทัย  ไชยชนะ

  13.นายกรีฑา  อินณรงค์

  14.นายธีรพัฒน์  เพชรโยธา

  15.นายสุธน  เกิดมณี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:15:10 น.

โรงเรียนท่าศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075521117 อีเมล์: thasalaoff@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชนิสร คงแก้ว โทรศัพท์: 0980865477 อีเมล์: Nongnotshoptv@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]