โรงเรียนวัดโคกเหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

  ประกอบด้วย

         ๑. เด็กหญิงพัชรชนก  ล่องทอง        ประธานนักเรียน

         ๒.เด็กหญิงพัชรา  ล่องทอง         รองประธานนักเรียน

         ๓.เด็กหญิงณัฐธิดา   พูลใหญ่            เลขานุการ

         ๔. เด็กหญิงจันทร์สุดา  บุญเพ็ง    เหรัญญิก

         ๕. เด็กชายพชรพล  ไชยมาศ   ประชาสัมพันธ์

          ๖.เด็กชายสุรเชษฐ์  สมสังข์        อาคารสถานที่

          ๗.เด็กหญิงนิชชิตา  เทพสิงห์   ปฏิคม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:23:16 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพัชรพงศ์ ทับเพชร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกาญจนา ทุ่มแก้ว

 • นางกนกวรรณ ชูโชติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,849
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโคกเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 770260 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวณัฐณิชา เพ็งเมือง โทรศัพท์: 0887998481 อีเมล์: somsree09@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]