โรงเรียนวัดโคกเหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  ภายในปี ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดโคกเหล็กจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา ภายใต้สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศที่ร่มรื่น บริหารจัดการท่ีเน้นหลักธรรมมาภิบาล โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

  ปรัชญา

  ศึกษาดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม นำสิ่งแวดล้อม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:23:16 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพัชรพงศ์ ทับเพชร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาววาสนา สุทิน

 • นางกนกวรรณ ชูโชติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,956
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโคกเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 770260 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวณัฐณิชา เพ็งเมือง โทรศัพท์: 0887998481 อีเมล์: somsree09@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]