โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

            โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๔  ตำบลโมคลาน  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มทำการสอนเมื่อวันที่ ๕  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๘๓  โดยมีนายโดง  มะหลีโดง  บุคคลในพื้นที่เป็นผู้อุปการะ ทางอำเภอท่าศาลาได้ส่งผู้ทำหน้าที่ครูใหญ่ คือ นายคลาด  ธานินพงค์ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๐๕  เกิดวาตภัย  ทำให้โรงเรียนดีรับความเสียหาย  นายคลาด  ธานินพงค์  ครูใหญ่ในขณะนั้น
  ได้ขอซื้อที่ดินก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ของนายคต  หมินหมัน ประมาณ ๒ ไร่  พร้อมกับได้รับงบประมาณจากทางราชการเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแห่งใหม่  และได้ย้ายนักเรียนเข้ามาเรียน
  ในที่ดินของโรงเรียนปัจจุบันนี้  เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๐๖ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๓  ทางราชการได้ส่งนายแนบ  คีรีนนท์  ทำหน้าที่รักษาการแทนครูใหญ่  ในปี พ.ศ.๒๕๑๓ ทางราชการได้ส่ง
  นายอารมณ์  ส่งเสียง  ทำหน้าที่ครูใหญ่  ในปี พ.ศ.๒๕๓๖ ทางราชการได้ส่งนายไพโรจน์  โพถาวร  มาทำหน้าที่อาจารย์ใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียนในปี พ.ศ.๒๕๔๗  ทางราชการได้ส่ง
  นายสุธน  เกิดมณี  มาทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน  และในปี พ.ศ.๒๕๕๔  ทางราชการได้ส่งนายมนตรี  เจียรมาศ  มาทำหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 03:55:19 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075750101 อีเมล์: school@btkschool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: อภิชาติ อารีกิจ โทรศัพท์: 0858831479 อีเมล์: krootom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]