โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีอุปนิสัยพอเพียง ใฝ่รู้ รักการอ่าน คิดวิเคราะห์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย

   

  ปรัชญา

          ก้าวไกลเทคโนโลยี มีคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา

   

          อัตลักษณ์        

          ก้าวไกลเทคโนโลยี

        

         เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

         โรงเรียนสะอาด  บรรยากาศดี  เทคโนโลยีพร้อม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 03:55:19 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075750101 อีเมล์: school@btkschool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: อภิชาติ อารีกิจ โทรศัพท์: 0858831479 อีเมล์: krootom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]