โรงเรียนบ้านหนองหว้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านหนองหว้า ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2519  โดยราษำรในหมู่บ้าน โดยนายชื่อน  อินทโชติ เป็นผุ้บริจาคที่ดินจำนวน 6  ไร่ 2  งาน ตามเอกสารหลักฐานแผนที่ราชพัสดุทะเบียนเลขที่ นส.356 ดดยราษฎรร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด4X12 มีนักเรียน35 คน ครู 1  คน เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนายภักดี มหาพงศ์  เป็นครุใหญ่คนแรก

  ในปีพ.ศ.2530  เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีจำนวนนักเรียน80  คน ครู  5  คน

  ในปีพ.ศ.2537 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1  เป็นปีแรก

  วันที่7   กรกฎาคม 2554  นายจุฬา  จันทพราหมณ์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและดำรงตำแหน่งมาถึงปัจจุบัน  มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งสิ้นจำนวน 35  คน(ข้อมูล  10  มิถุนายน 2556)

                  วันที่  ๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  นายจุฬา   จันทพราหมณ์  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเหรง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔  แต่งตั้งนายอภิชัย   หวันนุรัตน์ ตำแหน่งครูชำนาญการ ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าจนถึงปัจจุบัน     มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รวมทั้งสิ้น  จำนวน ๔๑  คน  ( ข้อมูล  ณ  วันที่  ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๐)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:58:40 น.

โรงเรียนบ้านหนองหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 093-5749318 อีเมล์: bannongwa_4@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวรารัตน์ กิจมะโน โทรศัพท์: 0935749318 อีเมล์: beesopa611@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]