โรงเรียนบ้านหนองหว้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายทวี  หนูหว้า                          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                                               ประธานกรรมการ

  2.นายวสันต์  สุขขวัญ                       ผู้แทนผู้ปกครอง                                                                                          กรรมการ

  3.นายธีระ   กั๋งเซ่ง                            ผู้แทนครู                                                                                                      กรรมการ

  4.นายสมใจ  กลับพันธ์                      ผู้แทนองค์กรชุมชน                                                                                     กรรมการ

  5.นางสาวพวงเพชร  คงได้ชัย           ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                              กรรมการ

  6.นางสุดใจ  รื่นรส                             ผู้แทนศิษย์เก่า                                                                                            กรรมการ

  7.พระอธิการสมชาย  ฐิตสีโล             ผู้แทนพระภิกษุและหรือตัวแทนองค์กรศาสนา                                             กรรมการ

  8.นายประกอบ   พรหมสวัสดิ์             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                                               กรรมการ

  9.นายอภิชัย   หวันนุรัตน์                   ครูชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า      กรรมการ และเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:58:40 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวรารัตน์ กิจมะโน
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอภิชัย หวันนุรัตน์

 • นายธีระ กั๋งเซ่งสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,280
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 093-5749318 อีเมล์: bannongwa_4@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวรารัตน์ กิจมะโน โทรศัพท์: 0935749318 อีเมล์: beesopa611@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]