โรงเรียนบ้านหนองหว้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายทวี  หนูหว้า                          ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                                               ประธานกรรมการ

  2.นายวสันต์  สุขขวัญ                       ผู้แทนผู้ปกครอง                                                                                          กรรมการ

  3.นายธีระ   กั๋งเซ่ง                            ผู้แทนครู                                                                                                      กรรมการ

  4.นายสมใจ  กลับพันธ์                      ผู้แทนองค์กรชุมชน                                                                                     กรรมการ

  5.นางสาวพวงเพชร  คงได้ชัย           ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                              กรรมการ

  6.นางสุดใจ  รื่นรส                             ผู้แทนศิษย์เก่า                                                                                            กรรมการ

  7.พระอธิการสมชาย  ฐิตสีโล             ผู้แทนพระภิกษุและหรือตัวแทนองค์กรศาสนา                                             กรรมการ

  8.นายประกอบ   พรหมสวัสดิ์             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                                               กรรมการ

  9.นายอภิชัย   หวันนุรัตน์                   ครูชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า      กรรมการ และเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:58:40 น.

โรงเรียนบ้านหนองหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 093-5749318 อีเมล์: bannongwa_4@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวรารัตน์ กิจมะโน โทรศัพท์: 0935749318 อีเมล์: beesopa611@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]