โรงเรียนบ้านหนองหว้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • 1. เด็กหญิงณัฐชา  ถึงพร้อม            ประธานกรรมการนักเรียน

  2.เด็กหญิงชัชชา  ปานมณี              รองประธานนักเรียน

  3.เด็กชายโชติชยุตฆ์   จินดานิล      กรรมการฝ่ายบริหารทั่วไป

  4.เด็กชายญาณพัฒน์   ยุติธรรม        กรรมการฝ่ายการศึกษา

  5.เด็กชายธนกฤต   บริสุทธิ์               กรรมการฝ่ายดนตรี

  6.เด็กหญิงทักษพร   คงนาค                กรรมการฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อม

  7.เด็กหญิงธัญวรักษ์   แปะหลง          กรรมการฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ

  8.เด็กชายผดุงเดช   สุกใส                 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

  9.เด็กชายกฤษฎา   นาคัน                  กรรมการฝ่ายวินัยและสวัสดิการ  

  10.เด็กหญิงจินทภา   รักงาม             กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:58:40 น.

โรงเรียนบ้านหนองหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 093-5749318 อีเมล์: bannongwa_4@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางวรารัตน์ กิจมะโน โทรศัพท์: 0935749318 อีเมล์: beesopa611@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]