โรงเรียนวัดปลักปลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนวัดปลักปลาเดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาล 1 วัดปลักปลา จัดสร้างด้วยเงินศึกษาพลี  ก่อตั้งเมื่อ  1  สิงหาคม  2470   มีนายพร้อม   เมฆฉาย   รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่     และได้รับการแต่งตั้งเป็นครูใหญ่   เมื่อ   1   พฤษภาคม   2471    มีพระภิกษุเริ่ม  ปุญโชโต   เจ้าอาวาสวัดปลักปลา   เป็นผู้อุปการะ  อาคารเรียนหลังแรกอาศัยศาลาของวัดชั่วคราว  พ.ศ. 2474 ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง   พ.ศ. 2475  ได้สร้างเพิ่มอีก  1 หลัง  ต่อมานายพร้อม  เมฆฉาย  ได้ย้ายไปที่โรงเรียนวัดประดู่หอม   มีนายแปลก  เมฆฉาย                        มารักษาการแทนอยู่ระยะหนึ่ง   และต่อมามีการย้ายสับเปลี่ยนกันเป็นการถาวร

                    พ.ศ. 2481 ได้สร้างอาคารเรียนถาวรแบบ ฉ.1 ขึ้นหลังแรก มีงบทางราชการสมทบ  500  บาท                     จนแล้วเสร็จ ใช้งบไปทั้งสิ้น  140,000  บาท   (เริ่มสร้าง  พ.ศ. 2482  สร้างเสร็จ  พ.ศ. 2490)  ได้ทำการเปิดป้ายเมื่อ  24  มิถุนายน  พ.ศ. 2495

                    17  พฤษภาคม   พ.ศ. 2511  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  (ป. 5 – 7)   


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:42:52 น.

โรงเรียนวัดปลักปลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075-772-019 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ศักดิ์ชัย สวัสดิ์ชัย โทรศัพท์: 0851588085 อีเมล์: sakchaisawat@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]