โรงเรียนบ้านปากดวด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติของโรงเรียนบ้านปากดวด

   

                               โรงเรียนบ้านปากดวด ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

  สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 ในที่ดินของนายเลื่อน คิดเหมาะ ซึ่งได้อุทิศเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้าง

  อาคารสำหรับจัดการศึกษา จำนวน 2 ไร่ 2 งาน 62 ตารางวา มีนายปลอด รักษาชาติ กำนันตำบลกลาย นายเกี้ยง

  แซ่บ้าง และ นางปุ้นสาว แซ่อุ้ย ร่วมกับประชาชนบ้านปากดวด ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด

  10.60x17 เมตร เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านพังปริง มีนักเรียน 64 คน เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2

  มีนายสุนทร สีสุชาติ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านพังปริง ในสมัยนั้นเป็นผู้ดูแล  ซึ่งมีครูประจำการ 2 คน 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 10:49:10 น.

โรงเรียนบ้านปากดวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0872781203 อีเมล์: banpakdoud@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: หทัยนุช สมัน โทรศัพท์: 0647741256 อีเมล์: banpakdoud@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]