โรงเรียนบ้านปากดวด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑.  นายอดุลย์  สาครวิโรจน์        ผู้ทรงคุณวุฒิ                         ประธานกรรมการ

  ๒.  ด.ต.ศุภวุฒิ  อินทรทัศน์         ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  ๓.  นางหย้อ  รัญจวนจิตต์         ผู้แทนผู้ปกครอง                     กรรมการ

  ๔. นางปารณีย์  ทัฬหกิจ           ผู้แทนครู                            กรรมการ

  ๕.  นายธีรยุทธ  สราง              ผู้แทนองค์กรชุมชน                  กรรมการ

  ๖.  นายสาแหล้  ใบระหมาน       ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

  ๗.  นายสุแมน  แสนเสนาะ         ผู้แทนศิษย์เก่า                       กรรมการ

  ๘.  นายสมพร  ผันแปร             ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่     กรรมการ

  ๙.  นางสาวอำพรรัตน์  สมจิต      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากดวด กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 10:49:10 น.

โรงเรียนบ้านปากดวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0872781203 อีเมล์: banpakdoud@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: หทัยนุช สมัน โทรศัพท์: 0647741256 อีเมล์: banpakdoud@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]