โรงเรียนบ้านปากดวด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

            โรงเรียนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาก้าวทันเทคโนโลยี

  ส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริมคนดี มีจิตอาสา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

  ปรัชญาโรงเรียน

  “สุขภาพดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง”


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 10:49:10 น.

โรงเรียนบ้านปากดวด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 0872781203 อีเมล์: banpakdoud@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: หทัยนุช สมัน โทรศัพท์: 0647741256 อีเมล์: banpakdoud@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]