• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

  1. พันตำรวจโทเขมณัฏฐ์ หนูชุม                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  2. นายณัฐวรรธน์  ไชยรัตน์                             กรรมการ

  3. นายสมบูรณ์  ชนะคช                                 กรรมการ

  4. นายสมยศ   หนูหนอง                                กรรมการ              

  5. นายโสภา  หมุกแก้ว                                  กรรมการ

  6. นายประสงค์  ไชยรัตน์                               กรรมการ

  7. พระไสว   ถิระจิตโต                                   กรรมการ

  8. นางจำเนียร  ไชยรัตน์                                กรรมการ

  9. นายสุริยา โนนเสนา                                   กรรมการและเลขานุการ  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-20 14:17:31 น.

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โทรศัพท์: 0892838340 อีเมล์: thungkwai@gmail.com, 1080210322_nst2@eisth.org
เว็บมาสเตอร์:: นายพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์ โทรศัพท์: 0993575858 อีเมล์: b.phongphipat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]