• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  ภายในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

  แก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพระดับชาติ

   

  ปรัชญา

  "การศึกษา  คือ  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ "


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-20 14:17:31 น.

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา (โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปี 2558) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โทรศัพท์: 0892838340 อีเมล์: thungkwai@gmail.com, 1080210322_nst2@eisth.org
เว็บมาสเตอร์:: นายพงษ์พิพัฒน์ บุญสิทธิ์ โทรศัพท์: 0993575858 อีเมล์: b.phongphipat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]