• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านบนควน ตั้งอยู่เลขที่   206  หมู่ที่ 1   ตำบลนาโพธิ์  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ทางราชการประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 11  มิถุนายน  2502 สำหรับการริเริ่มการดำเนินการมาจากความ

  ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นที่จะให้มีโรงเรียนขึ้นในชุมชนนี้

                   ดังนั้นนายชูด  ชูบัวทอง ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นร่วมกับชุมชนในตำบลนาโพธิ์

  สละกำลังทรัพย์ และกำลังกาย ก่อสร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง

  โดยพระภิกษุปลื้ม เจ้าอาวาสวัดบนควน ปัจจุบันคือ วัดควนสุทธาราม ได้

  รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัด จำนวน  11 ไร่  1  งาน

  เป็นที่ตั้งโรงเรียน ต่อมาที่ดินแห่งนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราช

  พัสดุในกรมธนารักษ์ เลขที่ นศ 557

                ปัจจุบัน นายธรรมราช  วงศ์ผะดาย  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-01 18:59:40 น.

โรงเรียนบ้านบนควน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โทรศัพท์: 075-755369 อีเมล์: banbonkuan@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรอุมา รัตญา โทรศัพท์: 084-8398171 อีเมล์: kppk2405@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]