โรงเรียนวัดเทพนมเชือด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


  • ข้อมูลผู้บริหาร
  • ชื่อ – สกุล : นางสาวจิรา   ไพรัช     ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

    วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท  วิชาเอก บริหารการศึกษา 

    ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดเทพนมเชือด  ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน  พ.ศ. 2561   จนถึงปัจจุบัน 


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนวัดเทพนมเชือด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075441339 อีเมล์: jira_saa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรชัย รามดิษฐ์ โทรศัพท์: 0867418680 อีเมล์: Sura1201@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]