โรงเรียนวัดเทพนมเชือด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ (Vision)

              โรงเรียนวัดเทพนมเชือดมีการบริหารจัดการที่ดีครูได้รับการพัฒนา  ผู้เรียนมีทักษะทางด้านวิชาการ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  จิตสาธารณะ  สุขภาพดี  ภูมิใจในความเป็นไทย  มีทักษะการสื่อสาร  ดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  สภาพแวดล้อมดี  ชุมชนมีส่วนร่วม


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:17 น.

โรงเรียนวัดเทพนมเชือด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075441339 อีเมล์: jira_saa@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรชัย รามดิษฐ์ โทรศัพท์: 0867418680 อีเมล์: Sura1201@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]