โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม เดิมอาศัยศาลาการเปรียญวัดเนกขัมมาราม ต่อมายกฐานะเป็นโรงเรียนประชาบาล ตำบลร่อนพิบูลย์ วัดหน้ากาม นายอึ่งค่ายท่าย บริจาคเงินสร้างอาคารชั่วคราว จัดตั้งและเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.  2478  ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  นับรวมถึงปีการศึกษา 2558  เป็นระยะเวลา  80  ปี


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-21 13:26:46 น.

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075441144 อีเมล์: oil05102529@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รุ่งทิวา บุญสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0828187668 อีเมล์: oil05102529@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]