โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม

   

   

  1.  นายไพโรจน์  ศิริมี

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

  2. นางสุพิศ  วัฒนสุรวิทย์

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  3. นางสุภา  พิเภก

  ตัวแทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  4.  นางปราณี  ชูเกาะทวด

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  5.  นายสุเมต  เพชรใหญ่

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  6.  นายบุญโชติ  เดชสถิต

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  กรรมการ

  7.  นางศิราพร  สุขอินทร์

  ผู้แทนข้าราชการครู

  กรรมการ

  8. นายวีระจิตร์  คงสวัสดิ์

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  9. นายสันติวัฒน์  ณ นคร             ผู้อำนวยการโรงเรียน

   กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-21 13:26:46 น.

โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โทรศัพท์: 075441144 อีเมล์: oil05102529@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รุ่งทิวา บุญสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0828187668 อีเมล์: oil05102529@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]