• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายชาญวัฒนา  อิสระวัฒนา           ประธาน

  2. พระมหากฤษฎา   ธรรมวาที            กรรมการ

  3. ร้อยตำรวจตรีพีระพงษ์  คงสุด         กรรมการ

  4. นายอภิศักดิ์    มังสาทอง                กรรมการ

  5. นายสันติ   พันธวาที                       กรรมการ

  6.นายวิลาส       นุรักษ์                       กรรมการ

  7.นายสนธยา   รุ่งเรือง                       กรรมการ

  8. นายวิชาญ   ศรีโพโรจน์                  กรรมการ

  9. นายเสกสรร     กังสะวิบูลย์             กรรมการ

  10.นายพสกร   ยิ้มแส้ง                      กรรมการ

  11. นายทวีศิปล์    ซื่อสัตย์                 กรรมการ

  12.นางอรรสา  เกตแ้ว                        กรรมการ

  13. นางพอใจ   เพิ่มผล                      กรรมการ

  14. นางสาวนุชนภางค์   สุขธิรักษ์        กรรมการ

  15. นายประวรรณชัย   เต็งทอง            กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-24 00:17:20 น.

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075536133 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอตินุช กาละวิก โทรศัพท์: 0822854355 อีเมล์: atinuteye@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]