• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  โรงเรียนวัดประทุมทายการาม "มุ่งพัฒนาผู้เรียน  เป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  มีทักษะการคิด  เป็นกัลยยามิตรกับชุมชน  และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม"

  ปรัชญาโรงเรียน

  ศึกษาดี มีคุณธรรม เลิศล้ำพลานามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่สากล

  อัตลักษณ์ของโรงเรียน

       หยุด (STOP)   ยิ้ม(SMILE)   ไหว้ (SALUTE)   ทักทายกัน (SPEAK) 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:18:44 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประวรรณชัย เต็งทอง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสารภี เกลี้ยงขำ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางอรวรรณ อนุจันทร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางลักขณาวัลย์ สุชาติพงษ์

 • นางอรสา สุทินสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,281
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075536133 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พัฒนา คงสุด โทรศัพท์: 0884427898 อีเมล์: well076@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]