• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  โรงเรียนวัดประทุมทายการาม "มุ่งพัฒนาผู้เรียน  เป็นเลิศทางวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  มีทักษะการคิด  เป็นกัลยยามิตรกับชุมชน  และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม"

  ปรัชญาโรงเรียน

  ศึกษาดี มีคุณธรรม เลิศล้ำพลานามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่สากล

  อัตลักษณ์ของโรงเรียน

       หยุด (STOP)   ยิ้ม(SMILE)   ไหว้ (SALUTE)   ทักทายกัน (SPEAK) 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-24 00:17:20 น.

โรงเรียนวัดประทุมทายการาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075536133 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอตินุช กาละวิก โทรศัพท์: 0822854355 อีเมล์: atinuteye@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]