• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ปรัชญาของโรงเรียน

    สามัคคี  มีความรู้   ดูสะอาด  มารยาทเด่น  เน้นชุมชน

    วิสัยทัศน์ (VISION)ของโรงเรียน

    เสริมสร้างคุณภาพนักเรียน  สู่อนาคตที่ยั่งยืน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-18 14:01:58 น.

โรงเรียนบ้านไสเหรียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: bansairaeng@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: โสภิดา สมเขาใหญ่ โทรศัพท์: 0646819099 อีเมล์: sopida121136@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]