โรงเรียนวัดชนาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดชนาราม

   

   

   

  1.       นายระวิ  จิตเขม้น

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

  2.       นายวิจิตร  พรหมอนุมัติ

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  3.  นายอรรณพ  คุ้มสวน

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  4.       นายจรัญ  คชฉิม

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  5.       นายนุกูล  มณีโชติ

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  6.       นายคำนึง  แก้วผ่อง

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  7.       นายสุวิทย์  ดวงเพชรรัตน์

  ผู้แทนพระภิกษุและ / หรือตัวแทนองค์กรศาสนา

  กรรมการ

  8.       นายอรรถชาติ  วิชัยกุล

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  9.       นายสำราญ  หนูศรีคง               ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชนาราม

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:24:28 น.

โรงเรียนวัดชนาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075845444 อีเมล์: watchanaramschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทธินี มีคล้าย โทรศัพท์: 075845444 อีเมล์: watchanaram@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]