โรงเรียนบ้านต้นจันทน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายกิจติพัทณ์ รัตนะ                          ประธานกรรมการ

  2. นางสาวอระวรรณ  เลิศลัพย์                 กรรมการ

  3. นางสุดารัตน์  เมืองจันทร์                    กรรมการ

  4. นายชัยชนะ  ใจสบาย                         กรรมการ

  5. นายธีระวัติ ดําแก้ว                             กรรมการ

  6. นางสารีย์  คิดคล่อง                           กรรมการ

  7. พระวีระศักดิ์ ธีรธมฺโม                          กรรมการ

  8. นายไพโรจน์  พรหมคีรี                       กรรมการ

  9. นายไฟซอล  ยีโกบ                            กรรมการและเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-21 13:52:20 น.

โรงเรียนบ้านต้นจันทน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075535219 อีเมล์: bantonjanschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Suttida Ruttanawut โทรศัพท์: 0808827871 อีเมล์: suthidar87@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]