โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • facebook page
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.นายวัลลภ  นวลศรี                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                               ประธานกรรมการ

  2.นายวีระ      สุขไสย                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                               กรรมการ

  3.นายจเร   เกื้อกาญจน์                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                               กรรมการ

  4.นายจรัญ  ศรีฟ้า                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                               กรรมการ

  5.นายณคร    คล่องแคล่ว                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                               กรรมการ

  6. นายพรชัย    คงสังข์                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                               กรรมการ

  7.นายวรรณโณ  ถาวรแก้ว                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                               กรรมการ

  8.นายนิคม    ผลศิริ                         ผู้แทนผู้ปกครอง                                          กรรมการ

  9.นางพรศรี   อินเล็ก                        ผู้แทนครู                                                    กรรมการ

  10.นางกัลยา  เกิดสุวรรณ์                 ผู้แทนองค์กรชุมชน                                     กรรมการ

  11.นางสาวศิรินทิพย์   เล่าเฉี้ยน        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 กรรมการ

  12.นายอนุชิต  มาชาตรี                    ผู้แทนศิษย์เก่า                                            กรรมการ

  13.พระใบฎีกาสุชัย  สุชโย                ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                     กรรมการ

  14.นายอรุณ  ดวงแก้ว                      ผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่                     กรรมการ

  15.นายจรูญ   ศรีใหม่                       ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาฝ้าย                  กรรมการ/เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-01 15:36:48 น.

โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075800187 อีเมล์: sch376476@pnst4.net
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกรรณิการ์ ใจแจ้ง โทรศัพท์: 0653517119 อีเมล์: kbl789@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]