โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
 


 • facebook page
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

                “ภายในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบ้านเขาฝ้ายมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก้าวหน้า ศรัทธาคุณธรรม ครูสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ การบริหารร่วมสร้างสรรค์โดยระบบประกันคุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

  ปรัชญา          ปัญญา คือแสงสว่างในโลก

  เอกลักษณ์        สะอาด ร่มรื่น

  อัตลักษณ์        ไหว้สวย พูดดี

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-01 15:36:48 น.

โรงเรียนบ้านเขาฝ้าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 075800187 อีเมล์: sch376476@pnst4.net
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกรรณิการ์ ใจแจ้ง โทรศัพท์: 0653517119 อีเมล์: kbl789@hotmail.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]